موبایل 140

هدف از این پویش، فراگیر شدن مفهوم مواسات در جامعه‌ی اسلامی است. در بیان رهبر انقلاب اسلامی، مواسات یعنی «همراهی کردن و کمک کردن به برادر مؤمن در همه‌ی امور. انسان وظیفه بداند؛ کمک فکری، کمک مالی، کمک جسمانی، کمک آبروئی» و «یعنی هیچ خانواده‌ای از خانواده‌های مسلمان و هم‌میهن و محروم را با دردها و محرومیت‌ها و مشکلات خود تنها نگذاشتن؛ به سراغ آنها رفتن و دست کمک‌رسانی به سوی آنها دراز کردن».

 

 

 

موبایل 140 در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب از طریق موسسه خیریه پویندگان مهر اندیش به پویش ایران همدل پیوست . شما عزیزان هم می توانید از طریق این موسسه به این پویش بپیوندید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ